Eulerfest
Firande av Eulers 300-årsdag

24 oktober 2007, 13-17
Lokal: Planck, Hus F, Campus Valla

Euler Program:

  13.15-14.00 Mats Neymark
  Eulers Introductio in Analysin Infinitorum. Om räkning med oändligt stora och oändligt små tal

  14.05-14.50 Gunnar Berg
  Från Pythagoras till Wiles via Fermat och Euler

  14.50-15.20 Kaffe

  15.20-16.05 Eva Enqvist
  Euler, sudoku och jordbruksforskning

  16.10-16.55 Ulf Persson
  Eulerkaraktäristiken - ett sätt att räkna topologiskt


Seminarierna är tänkta för studenter, gymnasielärare och lärare vid universitet.

Fri entré, välkomna
Ingen anmälan behövs men önskas intyg kontakta
Monica Gustafsson, Matematiska institutionen
tel  013-282167

Arrangör: Matematiska Institutionen
Programkommitté: Milagros Izquierdo och
Bengt Ove Turesson

LiU