FORSKARSKOLAN I MATEMATIK MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING
 
Forskarskolans    
 
 Jubileumskonferens    
 25 - 26 oktober 2006, Linköping
 
Huvudsida Program Medverkande Arrangörer
Bakgrund Foton Avhandlingar Forskarskolan

«« Föregående programpunkt

Panel och gruppdiskussion

Nästa programpunkt »»

Klicka på ett foto för att se en större version.

Under ledning av Bengt Johansson diskuterar Inger Wistedt, Mogens Niss och Barbro Grevholm olika teman kring matematikdidaktisk forskning och forskarutbildning.

   
Bengt Johansson är universitetslektor i matematikämnets didaktik samt föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
Inger Wistedt är professor i pedagogik vid Stockholms universitet samt gästprofessor i pedagogik med inriktning mot ämnesdidaktik vid Växjö universitet.
Mogens Niss är professor vid Institut for Matematik og Fysik, Roskilde Universitetscenter, Danmark.
Barbro Grevholm är professor i matematikdidaktik vid Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge samt vid Högskolan Kristianstad.

Uppdelat i fyra grupper fortsatte diskussionerna bland konferensens deltagare. Gruppdiskussionerna leddes av

  • Maria Bjerneby Häll
  • Thomas Lingefjärd
  • Lars-Erik Persson
  • Rudolf Strässer

  • Ansvarig utgivare: Christer Bergsten Ansvarig för hemsidan: Magnus Österholm