Program

Konferenslokal: Utsikten, plan 8 Kåkenhus, campus Norrköping.

27 augusti

09:30 Kaffe, te och smörgåsar serveras från 09:30.
10:15 Praktisk information. Information om programmet mm.
10:30 Ann Holmlid, administrativ direktör Linköpings universitet. Vilka administrativa utmaningar står LiU inför? Hur ser universitetsledningen på den administrativa chefens roll i arbetet för att möta dessa utmaningar? Efterföljande diskussion.
12:00 Lunch
13:00 Daniel Lundqvist, doktorand, IMH och HELIX. Psykosociala arbetsmiljön för chefer.
14.30 Fika
15:00 Gruppdiskussioner
15:45-16:30 Frågestund med föreläsaren
18:00 Visning av Visualiseringscentret
19:30 Gemensam middag

28 augusti

09:00 Varje universitet gör en egen presentation på max 30 min om aktuellt ämne på det egna universitetet. Fika inkluderat.
10:30 HR-enheten och Feelgood (företagshälsovården). Doktorandprogrammet.
11:30 Utvärdering. Nästa nätverksträff.
12:00-13:00 Gemensam lunch

Kontakt: Madelaine Engström