FORSKARSKOLAN I MATEMATIK MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING
 
Forskarskolans    
 
 Jubileumskonferens    
 25 - 26 oktober 2006, Linköping
 
Huvudsida Program Medverkande Arrangörer
Bakgrund Foton Avhandlingar Forskarskolan

Bakgrund

Forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning startades i augusti 2001 av Riksbankens Jubileumsfond och har sedan också fått medfinansiering från Vetenskapsrådet. VR gav dessutom särskilt bidrag för genomförandet av Forskarskolans Jubileumskonferens.

2006 firade forskarskolan 5 år och 8 doktorander disputerade under detta år. Därför anordnades en jubileumskonferens där forskningsresultat från de (snart) disputerade stod i centrum. Medverkande var också internationella och nationella forskare inom matematikdidaktik, samt representanter från forskarskolans finansiärer.

Ansvarig utgivare: Christer Bergsten Ansvarig för hemsidan: Magnus Österholm