FORSKARSKOLAN I MATEMATIK MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING
 
Forskarskolans    
 
 Jubileumskonferens    
 25 - 26 oktober 2006, Linköping
 
Huvudsida Program Medverkande Arrangörer
Bakgrund Foton Avhandlingar Forskarskolan

Medverkande

Klicka på ett fotografi för att få information om den programpunkt där personen var aktiv.

Christer Bergsten
Universitetslektor i matematik vid Linköpings universitet
Maria Bjerneby Häll
Universitetsadjunkt i matematik vid Linköpings universitet samt universitetslektor i matematik vid Högskolan i Kalmar
Jesper Boesen
Biträdande forskare vid NCM samt universitetslektor i matematik vid Högskolan i Jönköping
Disputerade i forskarskolan den 19 september 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Gerd Brandell
Universitetslektor i matematik vid Lunds universitet
Koordinator för forskarskolan
Dan Brändström
VD för Riksbankens Jubileumsfond
Barbro Grevholm
Professor i matematikdidaktik vid Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge samt vid Högskolan Kristianstad
Örjan Hansson
Universitetslektor i matematik vid Högskolan Kristianstad
Disputerade i forskarskolan den 20 juni 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Kirsti Hemmi
Undervisningsråd vid Analys- och utvecklingsenheten, Myndigheten för Skolutveckling
Disputerade i forskarskolan den 18 september 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Olle Häggström
Professor i matematisk statistik vid Chalmers
Bengt Johansson
Universitetslektor i matematikämnets didaktik samt föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
Monica Johansson
Universitetslektor i matematik vid Luleå tekniska universitet samt matematikutvecklare vid barn- och utbildningsfövaltningen i Luleå kommun
Disputerade i forskarskolan den 19 juni 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Kristina Juter
Universitetslektor i matematik vid Högskolan Kristianstad
Disputerade i forskarskolan den 3 april 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Gilah Leder
Professor vid School of Educational Studies, La Trobe University, Melbourne, Australien
Thomas Lingefjärd
Docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet
Johan Lithner
Professor i matematik vid Umeå universitet
Ulf P. Lundgren
Professor i pedagogik vid Uppsala universitet samt huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté
Mille Millnert
Rektor vid Linköpings universitet
Per Nilsson
Doktorand i forskarskolan vid Växjö universitet
Planerar att disputera den 15 december 2006

(licentiatavhandlingen i elektronisk form, pdf-dokument)
Mogens Niss
Professor vid Institut for Matematik og Fysik, Roskilde Universitetscenter, Danmark
Lars-Erik Persson
Professor i matematik vid Luleå tekniska universitet
Astrid Pettersson
Professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm
Andreas Ryve
Universitetslektor i matematik vid Mälardalens högskola
Disputerade i forskarskolan den 28 juni 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
Anna Sierpinska
Professor vid Department of Mathematics and Statistics, Concordia University, Montréal, Canada
Håkan Sollervall
Universitetslektor i matematik vid Växjö universitet
Rudolf Strässer
Professor vid Institut für Didaktik der Mathematik, Justus Liebig-Universität Giessen, Tyskland
Hans Wallin
Professor emeritus i matematik vid Umeå universitet
Ordförande i ledningsgruppen för forskarskolan
Inger Wistedt
Professor i pedagogik vid Stockholms universitet samt gästprofessor i pedagogik med inriktning mot ämnesdidaktik vid Växjö universitet
Magnus Österholm
Doktorand i forskarskolan vid Linköpings universitet
Planerar att disputera den 8 december 2006

(avhandlingen i elektronisk form)
 
Ansvarig utgivare: Christer Bergsten Ansvarig för hemsidan: Magnus Österholm