Välkommen till

MATEMATIKBIENNETTEN 

Linköping 16 april 2005


Konferensen äger rum i C-huset på Campus Valla
Linköpings universitet
 

Matematik bygger broar
 

All viktig information om och kring Matematikbiennetten 2005 
kommer fortlöpande att läggas in på denna sida!
 

 
För mer information kontakta Christer Bergsten: chber@mai.liu.se
Sidan senast uppdaterad: 22 mars 2005