MATEMATIKBIENNETTEN 2005

Linköpings universitet

Program 
 
 
 
 

Matematik bygger broar
 


 
PROGRAM
(pdf-filer för utskrift)


 

 
 
 
SLUTGILTIGT PROGRAM

C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Lördagen den 16 april 2005
 REGISTRERING  8.15 - 9.00  Colosseum
 

 ÖPPNINGSFÖRELÄSNINGAR  9.00 - 10.00

A Att lyfta matematiken ? intresse, lärande, kompetens  sal C1
Alla  Bengt Johansson, Astrid Pettersson Samtalsledare: Christer Bergsten

C Ge alla barn chans att erövra matematikens värld! sal C2
FöGt Ingrid Olsson 
 

 KAFFE/TE och UTSTÄLLNINGAR 10.00 - 10.45 sal Colosseum
 

 ARBETSPASS 1  10.45 - 11.45

1A Matematik och läs- och skrivsvårigheter  sal C3
Alla Per Berggren, Maria Lindroth 

1B Upplevelser av problemlösning sal T2
Alla Göran Emanuelsson 

1D Prov i matematik ? vad ska de vara bra för? sal U3
Alla Peter Nyström 

1E Matematik, marathon och musik sal U4
Alla Sten Rydh 

1F Tankeverkstad år F-2 sal U1
FöGt Maria Thunholm

1J "Varför lär dom sig inte det som vi hade tänkt?" sal C2
GrGy Ulla Runesson 

1K Om geometri och geometri-undervisning  sal U6
GrGyV Ingvar O. Persson 

1L Matematik är väl ingen konst ? eller? sal U7
GsGy Cathrine Hobroh, Ulf Söderstrand 

1M Laborativ matematik via internet sal U10
Gy Patrik Erixon 

1N Kul med funktioner och derivata (Workshop) sal U11
GyV Stefan Löfwall 
 

 ARBETSPASS 2x  (eller lunch/ utställningar)  12.00 - 13.00

2A Några matematiska gåtor, paradoxer och strategiska spel sal U1
Alla Peder Claesson

2B Lärarutbildning, kompetensutveckling och skolutveckling i matematik sal U4
Alla Bengt Johansson, Göran Emanuelsson (Samtal och diskussion)

2F Taluppfattning - att våga hantera tal  sal U11
Gt Ingrid Olsson 

2H Matematiksvårigheter och lässvårigheter - hur hänger det ihop? sal C3
Gr Görel Sterner 

2J Bråkräkning för grundskollärare (Workshop) sal U3
Gr Nancy Williamson 

2M Svensk matematikundervisning i internationell belysning sal U7
GsGy Johan Häggström 

2O Origami - ett geometriskt formspråk (Workshop) sal U6
GsGyV Norio Torimoto 

2P Problemet i problemet   sal U10
Gy Eva-Stina Källgården 
 

 ARBETSPASS 2y  (eller lunch/ utställningar)  13.15 - 14.15

2C Glyfer i matematiken sal U6
FöGt Lillemor Emanuelsson 

2D Huvudräkning - med känsla för tal! sal T2
Gt Margareta Engvall 

2E Tankeverkstad år 3-5 sal U3
Gt Maria Thunholm 

2G Från fingrar till siffror sal U7
Gr Doris Lindberg 

2K Diagnostiska material för skolår 6-9  -
 bygga broar för att fånga elevers kunnande i matematik  sal C3
Gs Lisa Björklund 

2L Finns det broar mellan matematik och dramatik? (Workshop)  sal U11
GrGy Marie Skedinger-Jacobson 

2Q Se, hör och tala matematik!   U10
Alla Åsa Hemborg (Utbildningsradion) Se beskrivning på Programändringar

3K Vad ska vi göra på matematiklektionerna och hur? (Workshop) sal U4
GsGy Krister Larsson (OBS: Även i arbetspass 3)
 

 ARBETSPASS 3  14.30 - 15.30

3B Attraktiv matematik (Workshop) sal U1
FöGt Cecilia Sveider med kollegor på Vidingsjöskolan i Linköping

3C Matematik med möjligheter  sal U10
FöGt Eva-Stina Källgården

3D Kommunicera matematik i olika situationer sal U3
Gt Birgitta Kuijl 

3E Räknar du med kroppen?  x (balansen) + y (synen) + z (hörseln) = ?  sal T2
Gr Eva Beijer-Olsen 

3G En bro mellan två parter - en studie om elevers vardagliga och matematiska samtal  sal U7
Gr Eva Riesbeck 

3H Mattesamtal som drivkraft till förståelse sal C3
Gs Bengt Drath 

3J Laborativ matematik - bygger broar mellan våra sinnen (Workshop)  sal U11
Gs Per Berggren, Maria Lindroth 

3K Vad ska vi göra på matematik-lektionerna och hur? (Workshop) sal U4
(OBS: Även i arbetspass 2y)
GsGy Krister Larsson 

3M Pålitlighet i lärares bedömning av nationella prov - presentation av en undersökning  sal  U6
GsGyV Katarina Kjellström

3N ”Ett makalöst stadigt huvud” - Om 1700-talsmatematikern  och fysikern Samuel Klingenstierna, född i Linköping  sal U14
Gy Olle Axling 

3O Specifika lärandesvårigheter i matematik  sal U15
GyV Anders Lennartsson 

 KAFFE/TE och UTSTÄLLNINGAR 15.30 - 16.00 sal Colosseum

_________________________________________________________________________

Förkortningar 
Fö = Förskolan, Gt = Grundskolans tidigare år . Gs = Grundskolans senare år 
Gr = Grundskolan, Gy = Gymnasieskolan , V = Vuxenundervisning

Står inget annat angivet är programpunkten en föreläsning

Lunchen serveras i Kårallen i direkt anslutning till C-huset
 

 

Tillbaka till  huvudsidan
 

Sidan senast uppdaterad 3 april 2005