Göm meny

Workshop i tillämpad matematik den 30-31 augusti, 2004

Gruppen för analys, dynamiska system, matematisk fysik och geometri avser att arrangera en årligen återkommande workshop i tillämpad matematik med deltagande från institutioner vid LiTH. En avsikt med denna workshop är att uppmuntra till samarbete över institutions- och ämnesgränser och att sprida information om pågående forskning inom olika tillämpade discipliner. Dessutom vill vi utåt presentera den forskning som bedrivs inom MAI - speciellt av doktorander och yngre forskare.

I år arrangeras workshopen den 30 och 31 augusti. Under förmiddagarna håller tre inbjudna forskare föredrag om 45 minuter med utrymme för 10-15 minuters diskussion. Följande forskare kommer att medverka:

  • Bo Ebenman, Biologi, IFM
  • Thomas Ericson, Datatransmission, ISY
  • Torkel Glad, Reglerteknik, ISY
  • Matts Karlsson, Biomedicinsk modellering och simulering, IMT
  • Anders Klarbring, Mekaniksystem, IKP
  • Dan Loyd, Mekanisk värmeteori och strömningslära, IKP

På eftermiddagarna kommer forskare och doktorander vid MAI att presentera sin forskning med föredrag om ca 20 minuter. Om du är intresserad att medverka med ett föredrag, kontakta organisationskommittéen senast den 1/6 med titel och abstract på högst en halv A4-sida.

Workshopen hålls i Glashuset, MAI.

Organisationskommitté: Lars-Erik Andersson, Vladimir Kozlov, Bengt Ove Turesson

Program: finns här.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03