Göm meny

Gunnar Aronsson

Simulering av formfyllnadsförlopp vid formsprutning av plast enligt avståndsmodellen

Vid formsprutning av plastföremål uppstår ett formfyllnadsförlopp, som kan vara ganska komplicerat och svårt att förutsäga. Den s.k. avståndsmodellen för formsprutning bygger på en asymptotisk lösning av de ekvationer, som anses styra detta problem med en rörlig rand. Det är en approximativ lösning, som kan beräknas mycket snabbt medelst en välkänd optimeringsalgoritm, Dijkstras algoritm. Metoden har studerats vid MAI i ett antal år, och programvara har utvecklats för windowsmiljö. Visualisering, även för 3D, har utvecklats. Även motsvarande termiska problem har studerats. Förutom undertecknad har ett antal examensarbetare och doktorander bidragit till programutvecklingen och de numeriska experimenten.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03