Göm meny

Jan Åslund

Modellbaserad diagnos och överbestämda system

Syftet med modellbaserad diagnos är att dra slutsatser om tillståndet hos ett tekniskt system. För att lyckas med detta använder man sig av observationer och modeller av systemet.

Ett angreppssätt är att först ställa upp en modell av det felfria systemet. Sedan studerar man de delar av systemet som är överbestämda med avseende på okända variabler och avgör om ekvationerna är konsistenta. Är de inte det så stämmer modellen inte överens med verkligheten, vilket tyder på att någonting är fel. Vi har studerat metoder för att avgöra om dynamiska system är konsistenta.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03