Göm meny

Andreas Rietz

Mekaniska friktionsproblem

För att ta hänsyn till friktion i olika ingenjörstillämpningar och naturvetenskapliga simuleringar så har olika friktionsmodeller utvecklats. I detta föredrag behandlas inkrementella friktionsproblem, som uppkommer vid simuleringar där hastigheter approximeras med differenser av förskjutningar. Speciellt så kommer resultat för existens av lösningar till ickekoerciva inkrementella friktionsproblem presenteras. Ickekoerciva friktionsproblem uppkommer när inga krav finns på förskjutningarna hos den kropp som studeras. För sådana fritionsproblem måste vi i allmänhet ställa villkor på det yttre kraftfältet för att garantera existens av lösningar. Exempel kommer att presenteras.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03