Göm meny

Lennart Simonsson

Lågrang-approximation av en matris med saknade element

En vanlig statistisk modell för data samlade i en matris är principalkomponentsregression som innebär att man försöker hitta en matris av låg rang vars värderum är en god approximation till den ursprungliga matrisens värderum. Det är väl känt hur lösningen till det problemet fås ur den så kallade singulära värdes uppdelningen (SVD). Om vissa element i matrisen är okända, kanske på grund av saknade mätvärden, så existerar inte en SVD. Vi ansätter lågrangs-approximationen av de kända elementen som ett ickelinjärt minsta kvadrat-problem (NLS). Numeriska algoritmer som utnyttjar den speciella strukturen hos detta NLS kommer att presenteras.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03