Göm meny

Johan Thapper

Ett kombinatoriskt problem vid avrandomisering av algoritmer för stora CSP-problem

Constraint Satisfaction Problem (CSP) har visat sig vara ett naturligt sätt för datavetare inom många olika områden att modellera sina problem. Många CSP-problem tillåter en enkel probabilistisk algoritm för stora domänstorlekar, givet en algoritm för små domänstorlekar. Vi har tittat på ett kombinatoriskt problem som uppstår vid en avrandomisering av sådana algoritmer.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03