Göm meny

Workshop i tillämpad matematik 17-18 oktober 2006

För andra året arrangerar MAI en workshop i tillämpad matematik med deltagande från institutioner vid LiU. En avsikt med denna workshop är att uppmuntra till samarbete över institutions- och ämnesgränser och att sprida information om pågående forskning inom olika tillämpade discipliner. Dessutom vill vi utåt presentera den forskning som bedrivs inom MAI - speciellt av doktorander och yngre forskare.

I år arrangeras workshopen den 17 och 18 oktober. Under förmiddagarna håller inbjudna forskare föredrag om 45 minuter med utrymme för 10-15 minuters diskussion. Följande forskare kommer att medverka:

  • Robert Forcheimer, Bildkodning, ISY
  • Hans Knutsson, Medicinsk informatik, IMT
  • Reiner Lenz, Digitala medier, ITN
  • Lennart Ljung, Reglerteknik, ISY
  • Sven Stafström, Beräkningsfysik, IFM och NSC
  • Anders Ynnerman, VITA, ITN

På eftermiddagarna kommer forskare och doktorander vid MAI att presentera sin forskning med föredrag om 20-30 minuter.

Workshopen hålls i Glashuset, MAI.

Organisationskommitté: Lars-Erik Andersson, Vladimir Kozlov, Bengt Ove Turesson

Program: finns här.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03