Göm meny

Jan Åslund

Modellbaserad diagnos och strukturell analys

I modellbaserad diagnos används en matematisk modell av ett tekniskt system för att konstruera ett diagnossystem vars syfte är att uptäcka eventuella fel. Redundansen i modellen utnyttjas för att testa om uppmätta signaler är konsistenta med modellen av det felfria systemet för att på så sätt avgöra om systemet beter sig som det borde. Genom att titta på modellens struktur så går det att analysera t.ex. vilka möjligheter som finns för att detektera och isolera olika fel. Jag tänker ta upp några av de matematiska verktyg som används i vår forskning samt beskriva vilka frågeställningar vi studerar.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03