Göm meny

Jörgen Cederlöf och Jan-Åke Larsson

Att knäcka kvantkrypto

Vi tittar närmare på kvantkryptografi och ett möjligt sätt att knäcka ett sådant system. Orsakerna till dena möjlighet kommer också att diskuteras, och vi kommer också att berätta hur man modifierar systemet så att denna attack förhindras.

Kvantkryptografi, eller egentligen kvantnyckelöverföring, är ett sätt att generera en kryptografisk nyckel vars säkerhet är garanterad av naturlagar snarare än antagandet att vissa typer av beräkningar är mycket resurskrävande, som är vanligt annars. Naturlagarna ifråga hör till en del av protokollet som äger rum på en s.k. kvantkanal. Man behöver också en vanlig klassisk överföringskanal i ett kvantkryptosystem. Här tittar vi närmare på den klassiska kanalen och en specifik del av protokollet, s k "autentisering". Autentiseringen som används visar sig ha en svaghet som en eventuell avlyssnare kan utnyttja för att få tillgång till den nyckel som överförs.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03