[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] MAI: Sonja-Kovalevsky-dagarna [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] Linköpings Universitets sigill
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] MAI: Sonja-Kovalevsky-dagarna

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
Bild av Sonja Kovalevsky

Sonja-Kovalevsky-dagarna

Matematikdagar för gymnasister,
fredag och lördag 12-13 november 2004,
Linköpings Universitet

Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världsmatematikåret 2000 ordnades de för första gången och blev då liksom förra året en klar succé med många nöjda deltagare. Målet med Sonja-Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet.

Syfte

Dagarna syftar till att ge deltagarna

  • en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle
  • förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren
  • tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv
  • kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv
  • goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Arrangörer

Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja-Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematiska Institutionen, Linköpings Universitet står för genomförandet år 2004.

Finansiering

Ericsson, Linköpings Universitet och SAAB är våra största sponsorer, och vi har också fått bidrag från Mats Esséns minnesfond; Svenska Matematikersamfundet; Göteborgs Universitet; Kungliga Tekniska Högskolan; Mälardalens Högskola; Stockholms Universitet; Umeå Universitet; Uppsala Universitet; Växjö Universitet och slutligen Matematiska Vetenskaper, Göteborgs Universitet/Chalmers. Utan sponsorernas generösa stöd skulle inte dagarna kunna bli av. Gymnasisternas deltagande finansieras genom stöd från många olika källor. Näringsliv och organisationer erbjuds att bekosta stipendier för en eller flera deltagare från den egna orten. Det sker via en fast summa per deltagare. Universitet och högskolor erbjuds också att stödja deltagande i Sonja-Kovalevsky-dagarna.

Välkomna!

Matematiska Institutionen
Linköpings Universitet[an error occurred while processing this directive]
Ericsson Linköpings Universitet   Kungliga Vetenskapsakademien  SAAB
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]