Göm meny

Workshop i tillämpad matematik 17-18 oktober 2006

Program

Båda dagarna görs avbrott för gemensam lunch i Kårallen kl. 11.45-13.00.

Tisdagen den 17 oktober

Tid Talare Titel och abstract
9.00-9.45 Sven Stafström How electrons move in organic materials
10.00-10.45 Robert Forcheimer "Omvänd komplexitet" vid kompression av signaler - redogörelse för några nya tankegångar inom kodningsområdet
11.00-11.45 Anders Ynnerman Dealing with large and complex data in visualization
13.00-13.30 Jan-Åke Larsson Att knäcka kvantkrypto
13.30-14.00 Jan Åslund Modellbaserad diagnos och strukturell analys
14.20-14.50 Oleg Burdakov A novel approach in multilinear least-squares with application to optimal design of filter networks
14.50-15.10 Johan Thapper Förfinad uppräkning av Fully Packed Loop-konfigurationer
15.30-15.50 Oleg Sysoev Optimization methods for solving isotonic regression problems
15.50-16.20 Vladimir Kozlov On the Hadamard formula for nonsmooth domains


Onsdagen den 18 oktober

Tid Talare Titel och abstract
9.00-9.45 Lennart Ljung Identifiering av olinjära system
10.00-10.45 Hans Knutsson TBA
11.00-11.45 Reiner Lenz Lies - Damn Lies - Mathematics: How-to lie with an image instead of 1000 words
13.00-13.30 Magnus Herberthson Par av linjer i planet
13.30-14.00 Tomas Johansson, Olha Ivanyshyn Reconstruction of an acoustically sound-soft obstacle
14.20-14.50 Lars Eldén Om tensorberäkningar
14.50-15.10 Maria Daneva A Conceptual Sequential Linear Programming Algorithm with Multidimensional Search
15.30-15.50 Jonna Gill Kantproduktrummet av fylogenetiska träd

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03